เจาะลึกคณะในดวงใจ จุฬา ของเด็กสายวิทย์

 

น้องๆ หลายคนมีฝันอยากเรียน จุฬาฯ คณะฯ ในดวงใจของเด็กสายวิทย์

บทความนี้จึงรวบรวม

สรุปรายละเอียดคะแนนที่ต้องใช้

ใน TCAS รอบต่างๆ 

พร้อมธรรมชาติการเรียนของแต่ละคณะ

จบไปทำอาชีพ เงินเดือน ประมาณเท่าไหร่ ซึ่งอ้างอิงจาก

Adecco บริษัทด้านการจัดหางาน รวมอัตราเงินเดือนเด็กจบใหม่ ในสายอาชีพต่างๆ

 

 

เกณฑ์คัดเลือก TCAS64 รอบ 1 >>Portfolio                                           

เกณฑ์คัดเลือก TCAS64 รอบ 2 >>Quota                                  

เกณฑ์คัดเลือก TCAS64 รอบ 3 >>Admission1 

เกณฑ์คัดเลือก TCAS64 รอบ 3 >>Admission2