หยุดชดเชยสงกรานต์ 4 วัน
  • 20 August 2020 at 18:03
  • 179
  • 0

ตามมติ ครม.ประกาศวันหยุดชดเชยสงกรานต์ 4 วัน

ทางสถาบันหยุดทำการ วันที่ 4-7 กันยายน 2563

เปิดทำการ วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.